Η επιχείρηση στην ιστορική της πορεία των 72 ετών έχει συγκεντρώσει ικανό και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Οι σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό είναι άριστες και μακροχρόνιες γεγονός που ενισχύει το υψηλό επίπεδο της τεχνογνωσίας η οποία αποκτάται μέσα από την πολυετή εμπειρία.

Στην επιχείρηση απασχολούνται, σήμερα, 82 άτομα εκ των οποίων:

  • 8 άτομα επιστημονικό προσωπικό
  • 50 άτομα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό
  • 24 άτομα υπολοίπων διαφόρων ειδικοτήτων (Λογιστήριο-Πωλήσεις-Αποθήκες).