Η εξυπηρέτηση προς τον πελάτη συμπληρώνεται από το συνεργείο επισκευών. Η εταιρία παρέχει άριστη τεχνική υποστήριξη με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Με δυναμικότητα υπολογισμένη να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών, με κινητά συνεργεία καθώς και με ειδικά διαμορφωμένα για την μεταφορά των μηχανημάτων φορτηγά, η Εσκιάδης – Μπαλοδήμος Α.Ε. έχει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν της ζητηθεί.