Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας λειτουργεί το τμήμα ανταλλακτικών. Καταλαμβάνει μια έκταση 1500 τ.μ. και διαχειρίζεται ένα πλήθος 25.000 κωδικών χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα.

Το τελευταίας τεχνολογίας μηχανογραφικό σύστημα ERP, τα ειδικά προγράμματα εντοπισμού κωδικών των κατασκευαστικών οίκων, η συνεχής on-line επικοινωνία με τους προμηθευτές, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και το εμπορικό δίκτυο της “Εσκιάδης – Μπαλοδήμος Α.Ε.” εγγυώνται την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθούν.